Členství v TJ LODNÍ SPORTY BRNO je podmíněno členstvím v jednom ze tří sportovních oddílů – pobočných spolků:
jachetním, veslařském nebo oddílu rychlostní kanoistiky.

Členské příspěvky a poplatky související se sportovní činností stanovují jednotlivé pobočné spolky.

 

Informace o členství v jachetním oddíle naleznete ZDE
Informace o členství ve veslařském klubu naleznete ZDE.
Informace o členství naleznete ZDE